Obchodní podmínky

Závaznost objednávky

Odesláním objednávky zákazník závazně potvrzuje, že si v dohodnutém termínu odebere zboží. Zákazník může zrušit objednávku pouze v případě, že dodavatel není schopen dodat zboží v obvyklém dodacím termínu (do cca. 5 prac. dnů nebo dle tel. dohody). V případě, že si zákazník objednané zboží nepřevezme (ani na toto dopředu neupozorní dodavatele), vyhrazuje si dodavatel právo fakturovat zákazníkovi storno poplatek.

Akce / výprodej

Upozorňujeme, že položky označené "akce", případně vypsané v sekci "výprodej" jsou omezeného množství, tyto ceny tedy platí pouze do vyprodání zásob. Dodavatel zboží si vyhrazuje právo na změnu cen.

Termín dodání

Zboží bude dodáno v co nejkratším termínu - u běžného zboží je termín dodání většinou do 5 pracovních dní od přijetí objednávky nebo dle domluvy. U méně běžného zboží je doba dodání dle telefonické dohody. Položky označené jako výprodej jsou omezeného množství, tedy pouze do vyprodání zásob. V případě zdržení dodávky je zákazník o tomto informován.

Dodací podmínky

Zboží dodáváme vlastní vnitropodnikovou dopravou v pracovní dny od 8 do 15,30 hod. Na přání zákazníka využíváme služeb TOPTRANS, PPL. Doprava je po BEROUNĚ a okolí ZDARMA u zakázek nad 7000Kč. Netýká se dopravy podhrabových desek, zde je doprava počítána individuálně po domluvě. 

U malých zakázek do 7000Kč je cena dopravy po Berouně a okolí za 363Kč. Doprava podhrabových desek dle domluvy. Dotazy ohledně dopravy volejte na 606 376 207 nebo pište na info@novimetal.cz

Platební podmínky

Zboží dodáváme: 1/platba hotově řidiči při dodání zboží.2/ platba předem na účet. 3/Platba na dobírku kurýrní službě. O případné změně ceny bude kupující informován ještě před dodáním zboží a má právo v této souvislosti zrušit nebo změnit objednávku. Ceny uvedené v e-shopu platí pro koncové zákazníky a jsou včetně DPH 21% (jsme plátci DPH).

Záruka

Výrobce/prodejce plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady ve smyslu ustanovení Občanského/Obchodního zákoníku po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, výrobek byl vystaven nadměrnému zatížení (v rozporu s předpisy, event.doporučením výrobce), živelnými pohromami nebo vyšší mocí.

Reklamace

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Občanského/Obchodního zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele. Zákazník je povinen při převzetí si zboží řádně prohlédnout/zkontrolovat! Na pozdější reklamace (zřetelné zevní poškození vzniklé např.při přepravě) nebude brán zřetel. V případě oprávněné/prokázané vady zboží, na které se vztahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu. Reklamaci zákazník uplatňuje u dodávající firmy NoVi Metal s.r.o., Na Máchovně  1270, 266 01 Beroun.

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel, který nakupuje zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, má dle ustanovení §53 odst.6 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění s výjimkou případů uvedených v odst.7: "Spotřebitel nemůže odstoupit podle odst.6 od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání."

Ochrana osobních údajů

Obchod Novimetal i jeho provozovatel se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data prodávat či poskytovat jakékoli třetí straně bez předchozího souhlasu vlastníka těchto dat; nepoužije ani svěřená osobní data pro komerční nabídku nesouvisející s nabídkou obchodu bez souhlasu vlastníka těchto dat; na přání zákazníka i bez udání důvodu jeho osobní data vymaže ze své databáze.